2012 In Checkpoint

Om de kennis over veteranen binnen de samenleving te vergroten brengt het Veteraneninstituut publicaties uit en zoekt zij actief contact met diverse media. Wie zijn onze veteranen? En wat hebben ze gedaan? Want onze ervaring is dat de waardering voor veteranen groeit als mensen de verhalen van veteranen horen. Waardering voor, maar ook het organiseren van veteranendagen op lokaal en nationaal niveau, het uitbrengen van het blad Checkpoint en het organiseren van speciale evenementen voor veteranen dragen bij aan het gevoel van erkenning onder veteranen.

In september 2012 verscheen een interview met Jannes in het veteranentijdschrift ‘Checkpoint’.

checkpoint